« Grįžti

Kaip deklaruojamos finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos?

Atnaujinimo data: 2016-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.2.4] Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas
[1.4.13.2.1] Kurie asmenys turi deklaruoti pajamas
Registracijos numeris   KD-8396

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas gautas FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas ir IFP realizavimo pajamas turi deklaruoti pats, pateikdamas atitinkamų mokestinių metų deklaracijos GPM308 formą.

Apmokestinamosios FP pardavimo pajamos ir IFP realizavimo pajamos deklaruojamos bendromis sumomis užpildant deklaracijos GPM308 priedą GPM308F.

Jeigu gyventojas FP pardavimo pajamas ir/arba IFP realizavimo pajamas gavo už bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausiusį turtą (šiuo atveju – FP ir IFP), tai laikoma, kad tokios pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, jeigu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip. Todėl kiekvienas iš sutuoktinių deklaruoja jam priklausančią FP pardavimo pajamų ir/arba IFP realizavimo pajamų dalį bei sumoka apskaičiuotą mokėtiną pajamų mokestį.

Gyventojas, pardavęs FP ir/arba gavęs IFP realizavimo pajamų, kurioms taikoma pajamų mokesčio lengvata, t. y. gavęs neapmokestinamųjų FP pardavimo pajamų ir/arba IFP realizavimo pajamų, gali šių pajamų nedeklaruoti, jeigu gauta suma yra mažesnė kaip 500 Eur (2015 m. – 3000 Eur) per kalendorinius metus.

Jeigu gyventojas gavo FP pardavimo pajamų ir/ (arba) IFP realizavimo pajamų, kurių suma viršija 500 Eur ( 2015 m. – 3000 Eur) per mokestinį laikotarpį, visas šias pajamas privalo deklaruoti deklaracijos GPM308 priedo GPM308F I skyriuje.

Jeigu gyventojas gavo FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/arba IFP realizavimo pajamų už tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas FP, taip pat gavo pajamų už akcijas išleidusio vieneto nuosavybėn perleistas akcijas, už parduotas GPMĮ 2 str. 14 dalies 1 punkte nurodytu būdu gautas akcijas bei VP, parduotus vieneto likvidavimo atveju, tokias pajamas jis privalo deklaruoti nuo pirmo euro deklaracijos GPM308 priede GPM308F II skyriuje.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas FP pardavimo pajamų ir IFP realizavimo pajamų Lietuvoje nedeklaruoja ir pajamų mokesčio nemoka.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"