« Grįžti

Kaip nustatoma parduoto nenukirsto miško (be žemės) ar apvaliosios medienos įsigijimo kaina, jeigu miško žemė grąžinta pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą?

Atnaujinimo data: 2016-03-16
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.3.1] Pajamų mokesčio lengvatos, pardavimo pajamų...
Registracijos numeris   KD-3180

Nenukirsto miško (be žemės) ar apvaliosios medienos įsigijimo kaina prilyginama jo pardavimo kainai ar kitokio perleidimo nuosavybėn kainai, kai nuosavybės teisės buvo atkurtos ir turtas grąžintas tokiems Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Įstatymas)  2 straipsnio 1 - 3 dalyse nurodytiems Lietuvos Respublikos piliečiams:

1) turto savininkams; 

2) asmenims, kuriems mirę turto savininkai testamentais paliko savo turtą, nepaisant to, kad testamentuose nėra duomenų apie žemės ar kito nekilnojamojo turto palikimo faktą, o šiems mirus, -  jų  sutuoktiniams, tėvams  (įtėviams),  vaikams (įvaikiams) ar šių  asmenų sutuoktiniams bei vaikams; 

3) turto savininkų, kurie mirė ir nepaliko testamentų ar okupacijos metais (1939-1990 metais) emigravo į užsienį ir ten, netekdami Lietuvos Respublikos pilietybės, priėmė kitos šalies pilietybę, sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams),  jei  šie  asmenys yra Lietuvos Respublikos piliečiai, - į  jiems  tenkančias išlikusio nekilnojamojo turto dalis; 

 4) turto savininkų  vaikų  (įvaikių),  kurie  yra mirę, sutuoktiniams, vaikams  (įvaikiams)  -  į  mirusiesiems   tenkančias išlikusio nekilnojamojo turto dalis;

 5) Įstatymo 1 - 4 punktuose nurodytų piliečių vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniams bei vaikaičiams (jeigu šie yra Lietuvos Respublikos piliečiai) pagal notariškai patvirtintas teisių perleidimo sutartis; 

 6) nuosavybės teisės atkurtos mirusiųjų vardu ir perduotos įpėdiniams (Lietuvos  Respublikos piliečiams, jeigu Įstatymo 1- 4 punktuose paminėti piliečiai,  kurie  nustatytu laiku buvo padavę prašymus atkurti nuosavybės teises, yra mirę);

Turto įsigijimo kaina lygi 0 tuo atveju, kai pagal notariškai patvirtintą teisių perleidimo sutartį teisė atkurti nuosavybės teises į turtą yra perleista ne vaikui (įvaikiui), ne tėvui (įtėviui), ne sutuoktiniui ar vaikaičiui, o kitam asmeniui ir šis asmuo (Lietuvos Respublikos pilietis) atsikuria nuosavybės teises bei susigrąžina turtą.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 19 str.