« Grįžti

Kas laikoma apvaliąja mediena, atliekomis ir netauriųjų metalų laužu?

Atnaujinimo data: 2017-12-08
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.3.1] Pajamų mokesčio lengvatos, pardavimo pajamų...
Registracijos numeris   KD-1765

Apvalioji mediena  – nukirstas ir nugenėtas medis be viršūnės, kuris gali būti skersai supjaustytas;

Apvaliajai medienai priskiriama:
ilguolis – nesupjaustyta, ilgesnė kaip 3 m apvalioji mediena;
trumpuolis – ne ilgesnė kaip 3 m apvalioji mediena.
malkos – apvalieji ar skaldytieji sortimentai, skirti kurui;
pabėgių rąstas – rąstas, skirtas pabėgiams ir geležinkelio pervažų medinėms konstrukcijoms gaminti;
pjautinasis rąstas – rąstas, skirtas pjautinei medienai gaminti;
plokščių mediena – apvalieji ir skaldytieji sortimentai, skirti plokštėms ar profiliniams gaminiams gaminti;
popierrąstis – rąstas, skirtas plaušienai gaminti;
rąstas – sortimentas, pagamintas iš apvaliosios medienos skersinio pjaustymo būdu, paprastai ne trumpesnis kaip 2 m.

Atliekos - tai medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti. Atliekomis  laikomos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, jų dalys, baterijos ir akumuliatoriai , elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buitinės atliekos ir pan., nesvarbu, ar jos turi, ar ne tauriųjų ar netauriųjų metalų.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" yra patvirtintas „Atliekų sąrašas", kuriame pateiktos skirtingų rūšių atliekos.


Netaurieji metalai – ketus ir plienas (juodieji metalai), varis, nikelis, aliuminis, švinas, cinkas, alavas, volframas, molibdenas, tantalas, magnis, kobaltas, bismutas, kadmis, titanas, cirkonis, stibis, manganas, berilis, chromas, germanis, vanadis, galis, hafnis, indis, niobis, renis, talis ir jų lydiniai (spalvotieji metalai).

Netauriųjų metalų laužas ir atliekos – netauriųjų metalų dirbiniai, netinkami naudoti pagal paskirtį dėl to, kad yra nusidėvėję, sulūžę ar kitaip sugadinti, taip pat atliekos, susidariusios netauriųjų metalų gamybos arba mechaninio apdorojimo metu.

Teisės aktai
LRS  LR aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 358 DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
LRS  LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo"
LRS  Lietuvos Respublikos skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymas