« Grįžti

Kas turi išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.3.2] Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-1773

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, ne individualios veiklos pajamos, gautos pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus atliekas, apmokestinamos  taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą, todėl Lietuvos vienetas, užsienio vienetas per nuolatinę buveinę bei nenuolatinis Lietuvos gyventojas per nuolatinę bazę, išmokėdami gyventojui sumas už iš jo perkamą ne individualios veiklos turtą – atliekas, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 5 proc. pajamų mokestį, o už perkamą nenukirstą mišką ir/arba apvaliąją medieną, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą – 15 proc. pajamų mokestį.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 - 2017 metų mokestinių laikotarpių pajamas, ne individualios veiklos pajamos, gautos pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus  netauriųjų metalų laužą, apmokestinamos  taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą, todėl Lietuvos vienetas, užsienio vienetas per nuolatinę buveinę bei nenuolatinis Lietuvos gyventojas per nuolatinę bazę, išmokėdami gyventojui sumas už iš jo perkamą ne individualios veiklos turtą – netauriųjų metalų laužą, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 5 proc. pajamų mokestį, o už perkamą nenukirstą mišką ir/arba apvaliąją medieną, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą – 15 proc. pajamų mokestį.

Lietuvos vienetas, užsienio vienetas per nuolatinę buveinę bei nenuolatinis Lietuvos gyventojas per nuolatinę bazę, išmokėdami gyventojui sumas už iš jo perkamą individualios veiklos turtą – nenukirstą mišką ir/arba apvaliąją medieną, atliekas (iki 2017-12-31 netauriųjų metalų laužą), privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 5 proc. pajamų mokestį. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią atliekų supirkimo veiklą (iki 2017-12-31 netauriųjų metalų laužo supirkimo veiklą, supirkdami iš gyventojų atliekas (iki 2017-12-31 netauriųjų metalų laužą), privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 5 proc. gyventojų pajamų mokestį.

Pajamų mokesčio sumokėjimo terminai:

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę, kaip mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų iki atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki to paties mėnesio 15 dienos, o nuo išmokų, išmokėtų po atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotas pajamų mokestis turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio paskutinės dienos.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2013 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pajamas, Lietuvos vienetas, užsienio vienetas per nuolatinę buveinę bei nenuolatinis Lietuvos gyventojas per nuolatinę bazę, išmokėdami gyventojui sumas už iš jo perkamą ne individualios veiklos turtą – nenukirstą mišką ir/arba apvaliąją medieną, netauriųjų metalų laužą, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį, o už perkamą nenukirstą mišką ir/arba apvaliąją medieną, netauriųjų metalų laužą iš asmens, kuris vykdo tokią individualią veiklą, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą – 5 proc. pajamų mokestį.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 23 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 "DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"