Pagal mokesčio sumokėjimo tvarką kuriai klasei (A ar B) priskiriamos nenukirsto miško, apvaliosios medienos, atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.3.2] Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-1771

 

Lietuvos vieneto, užsienio vieneto per nuolatinę buveinę bei nenuolatinio Lietuvos gyventojo per nuolatinę bazę išmokėtos išmokos gyventojams už parduotą arba kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, atliekas (iki 2017-12-31 netauriųjų metalų laužą) priskiriamos A klasės pajamoms.

Kai išmoką už parduotą nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, atliekas (iki 2017-12-31 netauriųjų metalų laužą) išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas – B klasės pajamoms.

Kai išmoką už atliekas (iki 2017-12-31 netauriųjų metalų laužą) išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris vykdo individualią atliekų (iki 2017-12-31 netauriųjų metalų laužo) supirkimo veiklą, išmokėtos išmokos priskiriamos A klasės pajamoms.

 

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 22 str. 2 d.