« Grįžti

Kaip apskaičiuojamos kito turto pardavimo apmokestinamosios pajamos?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.4.1] Pajamų mokesčio lengvatos, pardavimo pajamų...
Registracijos numeris   KD-1827

 

Turto pardavimo pajamos – tai pajamų suma, gauta už to turto pardavimą. 

Pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas, didesnis kaip 2500 eurų (iki 2014-12-31 – 8000 Lt), apmokestinamas taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Iš tų pajamų gali būti atimama to turto įsigijimo kaina bei su šio turto pardavimu susijęs sumokėtas komisinis atlyginimas, mokesčiai bei rinkliavos.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos apmokestinamos nuo pirmo euro, netaikant GPMĮ 17 str. 1 dalies 27 punkte nustatyto 2500 eurų  neapmokestinamojo dydžio. Atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos apmokestinamos nuo pirmo euro, taikant pajamų mokesčio 5 proc. tarifą ir iš gautų šio turto pardavimo pajamų negali būti atimta tokio turto įsigijimo kaina, bei su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susiję teisės aktuose nustatyti privalomi mokėjimai.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str., 17 str. 1 d. 27 p.