« Grįžti

Kuriais dokumentais turi būti patvirtintas turto įsigijimas?

Atnaujinimo data: 2016-03-16
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.4.1] Pajamų mokesčio lengvatos, pardavimo pajamų...
Registracijos numeris   KD-1831

 

Apskaičiuojant turto įsigijimo kainą, būtina turėti turto įsigijimo kainą patvirtinančius dokumentus.

Dokumentai, patvirtinantys turto įsigijimo kainą, privalo turėti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus.

Turto įsigijimo kaina gali būti pagrindžiama:

- galiojančiais sandoriais; 

- užsienio vienetų ir gyventojų surašytais dokumentais, jei iš šių dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį.

Parduodant ar kitokiu būdu perleidžiant nuosavybėn turtą, būtina turėti to turto įsigijimo dokumentus arba įsigijimo kainą patvirtinančių galiojančių sandorių dokumentus, pavyzdžiui: paveldėjimo teisės liudijimą, dovanojimo sutartį, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį turto įregistravimą gyventojo vardu, automobilio įsigijimo dokumentą – pažymą-sąskaitą, neregistruojamo turto įsigijimo kainą patvirtinančiais dokumentais gali būti kasos aparato kvitai, sąskaitos ir pan., iš kurių būtų galima nustatyti turto įsigijimo datą ir kainą, pirkėją.

Tais atvejais, kai neišsaugoti dokumentų originalai, įsigijimo dokumentais gali būti pripažįstamos atitinkamų institucijų patvirtintos tokių dokumentų kopijos (pvz. notaro patvirtinta sutarties kopija, komiso pagrindais automobiliais prekiaujančios įmonės pažymos-sąskaitos kopija). Be  to, gali būti pateikiamas banko išrašas iš gyventojo sąskaitos, jeigu buvo sumokėta pavedimu ir galima nustatyti, kam, kada, už ką ir kokia suma buvo mokėta.

Jei gyventojas neturi nei turto įsigijimo dokumento, nei šio dokumento kopijos – tokiu atveju pajamų mokestis skaičiuojamas nuo visos sumos, gautos už parduotą turtą (neatėmus to turto įsigijimo kainos).

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 19 str. 3 d.