« Grįžti

Turto įsigijimo kainos nustatymas

Atnaujinimo data: 2016-03-28
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.4.1] Pajamų mokesčio lengvatos, pardavimo pajamų...
Registracijos numeris   KD-1829

 

Turto įsigijimo kaina – tai pinigų (turto) suma, už kurią buvo įsigytas turtas, t. y. patirtos išlaidos šiam turtui įsigyti, įskaitant su šio turto įsigijimu susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus, taip pat savo ar sutuoktinio lėšomis (įskaitant tam tikslui pasiskolintų lėšų sugrąžintą dalį) atlikto turto rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išlaidos.

Tuo atveju, kai turtas yra pasigamintas paties gyventojo, turto įsigijimo kaina laikomos visos to turto pagaminimo, rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto išlaidos (įskaitant tam tikslui pasiskolintų lėšų sugrąžintą dalį).

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 19 str. 2 d.