« Grįžti

Kas turi deklaruoti gautas pajamas ir sumokėti pajamų mokestį, jeigu parduotas turtas priklauso abiems sutuoktiniams?

Atnaujinimo data: 2016-03-16
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.1.4] Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas
[1.4.8.29.3.2] Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas
[1.4.8.29.4.2] Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas
Registracijos numeris   KD-1600

 

Jeigu gyventojas gauna bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo pajamų, tai laikoma, kad pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, jeigu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip. Vadinasi, kiekvienas iš sutuoktinių deklaruoja jam priklausančią turto pardavimo pajamų dalį.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 27 str. 1 d.