« Grįžti

Kuriame metinės gyventojų pajamų deklaracijos GPM308 formos priede reikia deklaruoti pajamas, gautas už sraigių pardavimą?

Atnaujinimo data: 2015-02-11
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.4.2] Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas
Registracijos numeris   KD-7221

 

Pajamos, gautos už sraigių pardavimą, deklaruojamos metinės pajamų deklaracijos GPM308T priedo III skyriuje kaip kito turto pardavimo pajamos.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" VIII d.