Ar apmokestinami mokėjimai, sumokėti turto savininko (gyventojo) vardu juridinio asmens lėšomis už to turto eksploatavimą (už komunalines, telekomunikacijų ir panašias paslaugas), kai gyventojas nuomoja patalpas juridiniam asmeniui ?

Atnaujinimo data: 2016-03-14
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.30] Turto nuomos pajamos
Registracijos numeris   KD-2127

 

Su gyventojui priklausančio turto naudojimu susijusios išlaidos (pvz., abonentiniai mokesčiai – pagrįsti dokumentais) nelaikomos gyventojo pajamomis, jeigu apmokama už tuos laikotarpius, kai šiuo turtu faktiškai naudojosi (nuomos ar kitos sutarties pagrindu) ne pats turto savininkas, o kitas asmuo. Gyventojo pajamomis natūra taip pat nelaikomos kito asmens apmokėtos sumos už sunaudotą el. energiją, vandenį, apskaičiuotos atitinkamais matavimo prietaisais.

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr.1K-162 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  GPMĮ 6, 9 str., 22 str. 2 d.