« Grįžti

Ar nekilnojamojo turto nuomos išmokas išmokantis individualią veiklą vykdantis gyventojas privalo deklaruoti išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį?

Atnaujinimo data: 2018-01-31
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.30] Turto nuomos pajamos
Registracijos numeris   KD-8826

 

Gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą arba gyventojas, vykdantis veiklą įsigijus verslo liudijimą nuo 2018-01-01 išmokėjęs kitam gyventojui išmokas už nekilnojamojo turto nuomą, privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formą iki kito mėnesio 15 d. bei metinės deklaracijos GPM312 formą, kuri turi būti pateikta metams pasibaigus iki kitų metų vasario 15 dienos.

Jeigu individualią veiklą vykdantis gyventojas nuomojasi iš kito gyventojo nekilnojamąjį turtą individualiai veiklai vykdyti ir nuompinigius moka kas mėnesį, tai išmokėdamas išmokas iki mėnesio 15 d., jis privalo iki to paties mėnesio 15 dienos sumokėti pajamų mokestį. Jeigu išmokas už turto nuomą gyventojas išmoka nuo 15 iki to mėnesio paskutinės dienos pajamų mokestį privalo sumokėti iki to mėnesio paskutinės dienos. Tais atvejais, kai nuomos pajamos išmokamos vieną kartą per metus ar kas ketvirtį, išmokėta suma apmokestinama tą mėnesį, kurį ji buvo išmokėta iki 15 dienos arba iki to mėnesio paskutinės dienos.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 24 str. 1 d.
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"
LRS  VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"