Kuriose valstybėse gautos pajamos yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2018-12-04
Registracijos numeris   KD-1998   Pajamos (išskyrus dividendus, palūkanas ir honorarus) yra atleistos nuo pajamų mokesčio...

Kaip ir iki kada turi būti sumokėtas pajamų mokestis nuo pajamų, gautų iš užsienio valstybių?

Atnaujinimo data: 2011-03-16
Registracijos numeris   KD-1739   Pajamų mokestį nuo B klasės pajamų (įskaitant ir užsienio valstybėje gautas pajamas)...