« Grįžti

Kaip deklaruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje arba valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautas palūkanas, dividendus ir honorarus?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.31.1] Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas
Registracijos numeris   KD-1995

 

Kadangi tokios pajamos nėra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje (išskyrus palūkanas, paminėtas GPMĮ 17 str.), jos deklaruojamos metinės pajamų deklaracijos priede, kuris skirtas apmokestinamosioms pajamoms deklaruoti. Nuo tokių pajamų išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar tapatus mokestis gali būti atskaitomas iš mokėtinos Lietuvoje pajamų mokesčio sumos, jei gyventojas kartu su deklaracija pateikia dokumentus, patvirtinančius užsienio valstybėje gautas pajamas ir sumokėtą pajamų mokesčio sumą. 2009 ir vėlesniais metais gautos pajamos deklaruojamos metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos priede GPM308P. Atskaitytinam mokesčiui apskaičiuoti yra pildomas deklaracijos GPM308U priedas.

Nuo 2018-01-01 pradėta taikyti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su Kuveitu.

Nuo 2015-01-01 pradėta taikyti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su Kipru, Turkmėnistanu, Jungtiniais Arabų Emyratais, Turkmėnistanu.

Nuo 2014-01-01 pradėta taikyti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su Kirgizija.

Nuo 2013-01-01 pradėta taikyti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su Indija ir Meksika.

Nuo 2010-01-01 pradėta taikyti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su Serbija.

Nuo 2009 m. Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su šiomis užsienio valstybėmis:

Airija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Gruzija, Italija, Islandija, Ispanija, Izraeliu, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Jungtine Karalyste, Kanada, Kazachstanu, Kinija, Kipras, Korėja, Kroatija, Latvija, Lenkija, Liuksemburgu, Malta, Makedonija, Moldova, Nyderlandais, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija,  Singapūru, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Uzbekistanu, Vengrija ir Vokietija.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 37 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"