« Grįžti

Kaip deklaruoti pajamas (bet kokių rūšių), gautas užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė ir su kuria nėra taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis?

Atnaujinimo data: 2011-05-25
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.31.1] Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas
Registracijos numeris   KD-1996

 

Pajamos, gautos iš užsienio valstybės, kuri nėra nei Europos Sąjungos valstybė narė, nei valstybė, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, nei valstybė arba zona, įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, nėra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje, jos (išskyrus neapmokestinamąsias, nurodytas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalyje) deklaruojamos metinės pajamų deklaracijos priede, kuris skirtas atitinkamų rūšių pajamoms deklaruoti.

Nuo tokių pajamų išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar tapatus mokestis gali būti atskaitomas iš mokėtinos Lietuvoje pajamų mokesčio sumos, jei gyventojas kartu su deklaracija pateikia užsienio valstybės administratoriaus patvirtintus dokumentus, apie užsienio valstybėje gautas pajamas ir sumokėtą pajamų mokesčio sumą.

2009 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautos pajamos deklaruojamos kaip apmokestinamosios pajamos metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos priede GPM308P, GPM308V, GPM308R, GPM308T, GPM308F ar GPM308K.

Atskaitytinam pajamų mokesčiui apskaičiuoti yra pildomas deklaracijos GPM308U priedas.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 37 str. 2 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"