« Grįžti

Ar apmokestinamos Lietuvoje nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėse gautos pajamos, kai užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis buvo grąžintas gyventojui, pritaikius tos valstybės teisės aktuose nustatytą NPD arba tokios pajamos pagal tos šalies įstatymus priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms?

Atnaujinimo data: 2011-05-26
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.31.2] Mokesčio įskaitymas ir atleidimas pagal DAIS
Registracijos numeris   KD-5680

 

Jeigu nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautos pajamos (išskyrus dividendus, palūkanas ir honorarus) buvo neapmokestintos pajamų mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu toje užsienio valstybėje dėl jos vidaus mokesčių įstatymuose pajamoms nustatytų mokesčio lengvatų (pvz., nuolatinis Lietuvos gyventojas užsienio valstybėje gavo tokią pajamų sumą, kuriai apmokestinti toje užsienio valstybėje pagal jos vidaus mokesčių įstatymus buvo pritaikytas nulinis pajamų mokesčio tarifas arba nuolatinis Lietuvos gyventojas užsienio valstybėje gavo mažesnę pajamų sumą negu toje valstybėje gyventojams nustatytas neapmokestinamasis pajamų dydis), tokios pajamos neapmokestinamos pajamų mokesčiu ir Lietuvoje.

Jeigu nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautos pajamos (išskyrus dividendus, palūkanas ir honorarus) buvo neapmokestintos pajamų mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu toje užsienio valstybėje dėl to, kad tokios pajamos užsienio valstybėje pagal jos vidaus mokesčių įstatymus yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms arba nelaikomos pajamomis, laikoma, kad šios pajamos nebuvo apmokestintos užsienio valstybėje, todėl Lietuvoje jos apmokestinamos GPMĮ nustatyta tvarka.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 37 str.