Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių paaiškinimai (komentarai)

Atnaujinimo data: 2012-05-20
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.31.2] Mokesčio įskaitymas ir atleidimas pagal DAIS
[1.10.6.1] Lietuvos vienetų (4 str. 1-2 d.)
[1.10.24.1] Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių užsienio valstybėse...
[1.10.24.2] Užsienio vienetų ne per nuolatines buveines gaunamų...
[1.10.24.3] Užsienio vienetų per nuolatines buveines Lietuvoje...
[1.11.22] Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys
Registracijos numeris   KD-7601

Žiūrėti pridedamus dokumentus:
1_straipsnis._ASMENYS,_KURIEMS_TAIKOMA_SUTARTIS.pdf
2_straipsnis._MOKESČIAI,_KURIEMS_TAIKOMA_SUTARTIS.pdf
3_straipsnis._BENDROSIOS_SĄVOKOS.pdf
4_straipsnis._REZIDENTAS.pdf
5_straipsnis._NUOLATINĖ_BUVEINĖ.pdf
6_straipsnis._PAJAMOS_IŠ_NEKILNOJAMOJO_TURTO.pdf
7_straipsnis. KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS PELNAS.pdf
8_straipsnis._TARPTAUTINIS_TRANSPORTAS.pdf
9_straipsnis._ASOCIJUOTOS_ĮMONĖS.pdf
10_straipsnis._DIVIDENDAI.pdf
11_straipsnis._PALŪKANOS.pdf
12_straipsnis._HONORARAI.pdf
14_straipsnis._INDIVIDUALI_SAVARANKIŠKA_VEIKLA.pdf
15_straipsnis._SU_DARBO_SANTYKIAIS_SUSIJUSI_VEIKLA.pdf
16_straipsnis._DIREKTORIŲ_ATLYGINIMAI.pdf
17_straipsnis._ARTISTAI_IR_SPORTININKAI.pdf
18_straipsnis._PENSIJOS.pdf
19_straipsnis._VALSTYBES_TARNYBA.pdf
20_straipsnis._STUDENTAI.pdf
21_straipsnis._KITOS_PAJAMOS.pdf
22_straipsnis._KAPITALAS.pdf
23_straipsnis._DVIGUBO_APMOKESTINIMO_PANAIKINIMAS.pdf
25_straipsnis_ABIPUSIO_SUSITARIMO_PROCEDŪRA.pdf
26_straipsnis._KEITIMASIS_INFORMACIJA.pdf
27_straipsnis._PAGALBA_RENKANT_MOKESČIUS.pdf
28_straipsnis._DIPLOMATINIŲ_ATSTOVYBIŲ_IR_KONSULINIU_ĮSTAIGŲ_DARBUOTOJAI.pdf
29_straipsnis._ĮSIGALIOJIMAS.pdf
30_straipsnis._NUTRAUKIMAS.pdf
BENDROJI_KOMENTARO_DALIS.pdf