« Grįžti

Kaip apskaičiuojama deklaruotina pajamų ir pajamų mokesčio dalis, kai mokestiniai laikotarpiai užsienio valstybėje ir Lietuvoje nesutampa?

Atnaujinimo data: 2015-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.31.2] Mokesčio įskaitymas ir atleidimas pagal DAIS
Registracijos numeris   KD-7293

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas neturi dokumentų arba juose pateiktų duomenų nepakanka, kad pats galėtų atskirti kalendoriniams metams tenkančią užsienio valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jų užsienio valstybėje sumokėto pajamų mokesčio sumą, tai nuo kalendoriniams metams tenkančios užsienio valstybėje gautų pajamų sumos dalies toje valstybėje sumokėto pajamų mokesčio sumos dalį nuolatinis Lietuvos gyventojas, remdamasis užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintame dokumente nurodytais duomenimis, apskaičiuoja taip:

M x d /D, kur

M – nuo užsienio valstybėje mokestiniu laikotarpiu toje valstybėje gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio suma (nurodyta užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintame dokumente);

d – kalendorinių metų dienų skaičius, tenkantis užsienio valstybės mokestiniam laikotarpiui;

D – užsienio valstybės mokestinio laikotarpio dienų skaičius.

Kalendoriniams metams tenkančią užsienio valstybėje gautų pajamų sumos dalį gyventojas apskaičiuoja pagal analogišką taisyklę: t. y. pagal formulę P x d /D (kur P – užsienio valstybėje mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų suma, nurodyta užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintame dokumente).

Pavyzdys

Nuolatinis Lietuvos gyventojas laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki 2016 m. kovo 31 d. dirbo užsienio valstybėje (kuri nėra ES narė ir nėra sudariusi su Lietuva dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties), su užsienio valstybės įmone sudaręs darbo sutartį.

Kadangi užsienio valstybės mokestinis laikotarpis prasideda vienų kalendorinių metų balandžio 6 d. ir baigiasi kitų kalendorinių metų balandžio 5 d., tai nuolatinis Lietuvos gyventojas turi užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą, kuriame nurodyta, kad mokestiniu laikotarpiu (t. y. nuo 2015 m. balandžio 6 d. iki 2016 m. balandžio 5 d.) užsienio valstybėje jis gavo 40 000 Eur su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių išskaičiuota 10 000 Eur pajamų mokesčio.

Savo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje už 2015 metus iš pagal GPMĮ Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos minėtas gyventojas gali atskaityti tik nuo 2015 metais užsienio valstybėje gautų pajamų šioje valstybėje išskaičiuoto pajamų mokesčio sumą. Šią sumą gyventojas, remdamasis darbo sutartimi, kurioje nurodyta, kad užsienio valstybės įmonėje jis dirbo laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki 2016 m. kovo 31 d., paskirsto taip:

197 dienos – tai skaičius dienų, kuriomis gyventojas dirbo užsienio valstybėje jo darbo sutartyje nurodytu laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki 2016 m. kovo 31 d.;

106 dienos – tai 2015 metams tenkančių dienų, kuriomis gyventojas dirbo užsienio valstybėje, t. y. laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki gruodžio 31 d., skaičius;

2015 metams tenkanti užsienio valstybėje išskaičiuoto pajamų mokesčio suma apskaičiuojama taip: 10 000 Eur  x 106 dienų /197 dienų = 5 381 Eur;

2015 metams tenkanti užsienio valstybėje gyventojo gautų pajamų suma apskaičiuojama taip: 40 000 Eur  x 106 dienų /197 dienų = 21 522,84 Eur.

Savo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje už 2016 metus nuo užsienio valstybėje gautų pajamų šioje valstybėje išskaičiuoto pajamų mokesčio sumą gyventojas paskirsto taip:

91 dienos – tai 2016 metams tenkančių dienų, kuriomis gyventojas dirbo užsienio valstybėje, t. y. laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d., skaičius;

2016 metams tenkanti užsienio valstybėje išskaičiuoto pajamų mokesčio suma apskaičiuojama taip: 10 000 Eur  x 91 dienos /197 dienų = 4 619 Eur;

2016 metams tenkanti užsienio valstybėje gyventojo gautų pajamų suma apskaičiuojama taip: 40 000 Eur x 91 dienos  /197 dienų = 18 477,16 Eur.

 

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 37 str. 2 d.