« Grįžti

Kaip gyventojas gali susigrąžinti į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėtą pajamų mokestį nuo pajamų, kurios pagal DAIS nuostatas taip pat buvo apmokestintos ir užsienio valstybėje?

Atnaujinimo data: 2011-05-27
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.31.2] Mokesčio įskaitymas ir atleidimas pagal DAIS
Registracijos numeris   KD-1999

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, iš Lietuvos vieneto už samdomąjį darbą užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba užsienio valstybė, su kuria taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gavęs su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, iš Lietuvos Respublikos biudžeto gali susigrąžinti nuo tokių pajamų jas išmokant Lietuvos vieneto išskaičiuotą ir į Lietuvos Respublikos biudžetą pervestą pajamų mokesčio sumą, Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui pateikęs savo metinę pajamų deklaraciją ir dokumentą, įrodantį, kad nuo tokių su darbo santykiais susijusių pajamų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis.

Jeigu gyventojas pajamų gavo už darbą užsienio valstybėje, su kuria taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, tai kartu su deklaracija jis turi pateikti ir dokumentą, įrodantį, kad tokios pajamos užsienio valstybėje buvo apmokestintos pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas, t. y. dokumentą apie gyventojo užsienio valstybėje išbūto laiko trukmę arba apie tai, kad gyventojo už darbą užsienio valstybėje gautas atlyginimas priskirtinas toje valstybėje esančiai Lietuvos vieneto nuolatinei buveinei, arba kad gyventojas buvo išnuomotas užsienio valstybės įmonei; pvz., Lietuvos vieneto išduotą pažymą apie komandiruotės į užsienio valstybę trukmę, Lietuvos vieneto ir užsienio vieneto sutarties, pagal kurią gyventojas buvo išsiųstas dirbti į užsienio valstybę, kopiją ir pan.

Lietuvos vieneto už samdomąjį darbą užsienio valstybėje apskaičiuotą su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, sumą gyventojas turi nurodyti metinės pajamų deklaracijos priedo „Neapmokestinamosios pajamos" laukelyje „Gautų pajamų suma" (užsienio valstybės kodo gyventojas neturi nurodyti, kadangi atlyginimą jis gavo iš Lietuvos vieneto), o nuo tokių pajamų Lietuvos vieneto išskaičiuotą ir į Lietuvos Respublikos biudžetą pervestą pajamų mokesčio sumą turi nurodyti deklaracijos priedo „Neapmokestinamosios pajamos" laukelyje „Išskaičiuota pajamų mokesčio suma".

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 37 str. 1 d.