« Grįžti

Kaip įmonė gali naikinti dvigubą apmokestinimą Lietuvoje, kai nuo darbo užmokesčio pajamų, išmokamų gyventojui, mokestis yra sumokėtas ir Lietuvoje ir užsienio valstybėje?

Atnaujinimo data: 2011-05-27
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.31.2] Mokesčio įskaitymas ir atleidimas pagal DAIS
Registracijos numeris   KD-1746

 

Lietuvos vienetas mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gali naikinti nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomąjį darbą užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba užsienio valstybė, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išmokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų dvigubą apmokestinimą tik tada, kai darbuotojas jam pateikia prašymą, kad, nuo tokių išmokų užsienio valstybėje sumokėjus pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį, darbdavys perskaičiuotų gyventojui Lietuvoje mokėtiną pajamų mokestį, o Lietuvos vienetas šiame prašyme turi pažymėti, kad sutinka tai atlikti.

Mėnesinėje pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijoje Lietuvos vienetas neturi nurodyti duomenų apie mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) atitinkamą kalendorinį mėnesį nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomąjį darbą užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėtas su darbo santykiais susijusias išmokas (pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms), jeigu, turėdamas dokumentą, įrodantį, kad nuo tokių išmokų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, naikina tokių išmokų dvigubą apmokestinimą, t. y. tokias išmokas priskiria neapmokestinamosioms pajamoms.

Metinėje A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijoje  nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomąjį darbą Europos Sąjungos valstybėje narėje ir užsienio valstybėje, su kuria taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išmokėtas su darbo santykiais susijusias išmokas, kurių dvigubą apmokestinimą naikino mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais), Lietuvos vienetas turi nurodyti kaip neapmokestinamąsias su darbo santykiais susijusias A klasės išmokas. Kartu su deklaracija mokesčių administratoriui Lietuvos vienetas turi pateikti dokumentą, įrodantį, kad nuo deklaracijoje nurodytam nuolatiniam Lietuvos gyventojui už darbą užsienio valstybėje išmokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis (jeigu išmokos išmokėtos už darbą užsienio valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, turi būti pateikiamas ir dokumentas, įrodantis, kad nuo tokių išmokų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, remiantis šios sutarties nuostatomis, t. y. dokumentas apie gyventojo užsienio valstybėje išbūto laiko trukmę arba apie tai, kad gyventojo už darbą užsienio valstybėje gautas atlyginimas priskirtinas toje valstybėje esančiai Lietuvos vieneto nuolatinei buveinei, arba kad gyventojas buvo išnuomotas užsienio valstybės įmonei; pvz., Lietuvos vieneto pažyma apie komandiruotės į užsienio valstybę trukmę, Lietuvos vieneto ir užsienio vieneto sutarties, pagal kurią gyventojas buvo išsiųstas dirbti į užsienio valstybę, kopija ir pan.).

 

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 37 str. 1 d.