Kas yra materialinė ir neturtinė (moralinė) žala?

Atnaujinimo data: 2016-03-16
Registracijos numeris   KD-1881   Materialinė žala – tai turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos, taip pat...

Kuriai pajamų klasei priskiriamos žalos atlyginimo sumos?

Atnaujinimo data: 2016-03-09
Registracijos numeris   KD-1892   Žalos atlyginimo sumos priskiriamos A klasės pajamoms, kai šias išmokas išmoka Lietuvos...

Ar apmokestinamos ir deklaruojamos sumos turtinei žalai atlyginti?

Atnaujinimo data: 2016-03-02
Registracijos numeris   KD-1884   Nuo 2009-01-01 neapmokestinamos sumos turtinei žalai atlyginti , išskyrus negautas...

Ar apmokestinamos teismų priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti?

Atnaujinimo data: 2016-02-27
Registracijos numeris   KD-1885   Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos tik tokios sumos neturtinei (moralinei) žalai...

Kuriuo tarifu apmokestinamos ne teismų priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti?

Atnaujinimo data: 2016-02-26
Registracijos numeris   KD-1886   Ne teismų priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti apmokestinamos  15 procentų ...

Ar turi gyventojas deklaruoti neapmokestinamas žalos atlyginimo sumas?

Atnaujinimo data: 2016-02-23
Registracijos numeris   KD-1903   2012 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautų neapmokestinamųjų žalos...