Kaip apmokestinamos pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos?

Atnaujinimo data: 2018-12-10
Registracijos numeris   KD-6553 Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurie nėra įregistruoti  PVM mokėtojais arba savo...

Kaip apmokestinamos ūkininko ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų gautos pajamos už turto pardavimą?

Atnaujinimo data: 2018-06-01
Registracijos numeris   KD-5812 Jei ūkininkas ar kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai naudojo žemės ūkio techniką žemės...

Ar išmokas išmokantis asmuo turi deklaruoti išmokėtas išmokas už realizuotus žemės ūkio produktus?

Atnaujinimo data: 2018-01-08
Registracijos numeris   KD-1920   Išmokas išmokantis asmuo turi deklaruoti išmokėtas gyventojui išmokas už realizuotus žemės...

Kaip apmokestinamos pajamos iš eglučių pardavimo?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Registracijos numeris   KD-1024   Pajamos, gautos už kalėdinių ar naujamečių eglučių,  gluosninių šeimos...

Kokia ūkininkų veikloje naudojamojo ilgalaikio turto išlaidų pripažinimo tvarka?

Atnaujinimo data: 2016-03-31
Registracijos numeris   KD-6669   Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, norėdamas, kad ilgalaikio turto (ar jo dalies)...

Ūkininkų ir jų partnerių pajamų už paslaugas žemės ūkiui sąrašas

Atnaujinimo data: 2016-03-31
Registracijos numeris   KD-6723   Paslaugų žemės ūkiui (t. y. paslaugos turi būti atliekamos žemės ūkio veiklą vykdantiems...