« Grįžti

Kam gali būti grąžintas neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis?

Atnaujinimo data: 2020-01-11
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.5] Prašymas (FR0781) dėl mokesčio permokos grąžinimo...
[1.12.7.1] Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimas, permokos...
Registracijos numeris   KD-3022

Neįskaitytas mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) likutis grąžinamas į Prašyme nurodytą mokesčių mokėtojo ar kito asmens kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą, išskyrus atvejus, kai:

1. pervedama į valstybės biudžetą mokesčių mokėtojo skola valstybei;

2. vadovaujantis MAĮ 102 straipsnio nustatyta tvarka, duotas nurodymas iš Prašymą teikiančio asmens kredito įstaigoje esančios sąskaitos (sąskaitų) nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą ir pervedimą ar, vadovaujantis MAĮ 106 straipsnio 1 dalies 1 punktu, vykdomas mokestinės ar baudos už AN nepriemokos priverstinis išieškojimas iš kredito įstaigoje esančioje sąskaitoje (sąskaitose) piniginių lėšų arba, vadovaujantis Instrukcijos 81.2 papunkčio nustatyta tvarka, gautas antstolio pranešimas pervesti pinigines lėšas į antstolio nurodytą sąskaitą, ar fiziniam asmeniui teisme pradėta bankroto procedūra. Visais šiais atvejais permoka (skirtumas) grąžinama į Prašymą (FR0781) pateikusio mokesčių mokėtojo ar antstolio nurodytą sąskaitą;

3. Prašymas grąžinti permoką (skirtumą) pateiktas Taisyklių 12.2.1 papunkčio nustatyta tvarka ir nėra pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės).

Jeigu asmuo, pageidaujantis grąžinti mokesčio ar baudos už AN permoką (skirtumą) į kito asmens sąskaitą, Prašymą VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui įteikia tiesiogiai (Taisyklių 12.2.1 papunkčio nustatyta tvarka), tokiu atveju asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), kurį VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo patikrinti, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kaip papildomą dokumentą, prisegti prie Prašymo.

Jei Prašymas pateikiamas per Mano VMI, tai papildomų dokumentų, patvirtinančių Prašymą pateikusio asmens tapatybę, pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nagrinėjantis Prašymą, to pareikalauja šių Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka."

Kai likviduojamam juridiniam asmeniui, kuris uždarė sąskaitas kredito įstaigoje, nustatoma mokesčio permoka (skirtumas), permokėtoji suma gali būti grąžinta į juridinio asmens likvidatoriaus kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą arba neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko asmeninę kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą. Prašymo 25 laukelyje reikia nurodyti juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko identifikacinį numerį (kodą), Prašymo 26 laukelyje – likvidatoriaus pavadinimą / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko vardą, pavardę, Prašymo 27 laukelyje – gavėjui pervedamą sumą, Prašymo 29 laukelyje – juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko kredito įstaigoje atidarytos sąskaitos numerį, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodą, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimą."

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-07 įsakymas Nr. VA-186 „DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO), 43 - 44 p.