« Grįžti

Kokiu būdu pagrindinės duomenų bylos 2.1. „Didžioji knyga“ dalyje pateikiama didžiosios knygos sąskaitų likučių informacija, kai teikiant SAF-T rinkmeną už finansinius metus ji skaidoma smulkesniais laikotarpiais?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-9060

Tokiu atveju pagrindinės duomenų bylos elementų grupė „2.1 Didžioji knyga" (GeneralLedgerAccounts) turi būti teikiama už visus ataskaitinius metus (neskaidyta laikotarpiais). Elementų grupė „Didžioji knyga" teikiama kiekvienoje rinkmenos dalyje ta pati arba paskutinio laikotarpio rinkmenos dalyje.

Pavyzdžiui, jei SAF-T rinkmena teikiama už 2018 m., skaidyta mėnesiais, tuomet elementų grupė „Didžioji knyga" pateikiama kiekvienoje arba paskutinėje rinkmenos dalyje ir joje didžiosios knygos sąskaitų likučiai pateikiami 2018-01-01 ir 2018-12-31 datoms.