« Grįžti

Kokiu būdu SAF-T rinkmenoje pateikiami privalomi pasirenkamieji elementai (pažymėti **), jei nei vieno iš pasirenkamų elementų informacija nekaupiama apskaitoje?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9052

Pagal SAF-T techninę specifikaciją žvaigždutėmis (* arba **) pažymėti elementai turi būti įtraukti į SAF-T rinkmenos struktūrą, tačiau jei tokiuose elementuose teikiama informacija nėra kaupiama įmonės apskaitos sistemoje, šie elementai rinkmenoje pateikiami tušti (neužpildyti). Jei apskaitoje nekaupiama nei viena iš pasirenkamų elementų reikšmė, tuomet į failo struktūrą įtraukiamas vienas iš elementų ir pateikiamas tuščias.

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 699 DĖL APSKAITOS DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO STANDARTINĖJE APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO