« Grįžti

Ar biudžetinės įstaigos privalo deklaruoti per kalendorinį mėnesį išmokėtas komandiruočių kompensacijas?

Atnaujinimo data: 2015-10-01
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.4.2] Biudžetinių įstaigų
Registracijos numeris   KD-770

 

Komandiruočių kompensacijos biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka, todėl biudžetinės įstaigos deklaracijos FR0573 formoje neprivalo deklaruoti valstybės tarnautojams ir darbuotojams išmokėtų dienpinigių.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-01-15 įsakymas Nr. VA-7 „DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" I d.