« Grįžti

Kokio dydžio komandiruotės dienpinigiai biudžetinių įstaigų darbuotojams Lietuvoje ir užsienyje neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu?

Atnaujinimo data: 2018-07-19
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.4.2] Biudžetinių įstaigų
Registracijos numeris   KD-792

 

Nuo 2018-07-01 biudžetinių įstaigų darbuotojams pagal dienpinigių normas išmokėti dienpinigiai gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinami, t.y. neliko lyginimo su darbo užmokesčio suma.

Iki 2018-06-30:

Komandiruotės Lietuvoje dienpinigiai:

Neapmokestinami yra dienpinigiai, jeigu nuo 2018-07-01 neviršija nustatytos LR dienpinigių normos - 15 Eur, iki 2018-06-30, jeigu jie yra 15 procentų patvirtinto bazinės socialinės išmokos dydžio, t. y.  5,70 Eur (38 Eur x 15%)( iki 2014-12-31 -19,50 Lt (130 Lt x 15 %), jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną, už įsakyme ar potvarkyje nurodytą komandiruotės laiką;

Dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį viršija 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio arba darbo užmokesčio, apskaičiuoto taikant valandinį tarifinį atlygį, nelaikomi komandiruočių kompensacijomis.

Komandiruotės užsienyje dienpinigiai:

Kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra lygus arba didesnis už minimalią mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,3 arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, yra lygus arba didesnis už minimalųjį valandinį atlygį padaugintą iš koeficiento 1,3, tai komandiruotės užsienyje dienpinigiai gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinami.

Teisės aktai
LRS  LRV 2004-04-29 nutarimas Nr. 526 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"