Ar išmokos, gautos mažinant vieneto įstatinį kapitalą, laikomos dividendais?

Atnaujinimo data: 2015-07-10
Registracijos numeris   KD-1333 Dividendais laikomos ir skirstant vieneto pelną ar mažinant vieneto įstatinį kapitalą, sudarytą ne...

Kurios pajamos laikomos pajamomis iš paskirstytojo pelno?

Atnaujinimo data: 2015-07-10
Registracijos numeris   KD-1329 Pajamomis iš paskirstytojo pelno laikomi: 1. Dividendai. Dividendai yra akcininkui...

Kuriuo pajamų mokesčio tarifu apmokestinamos pajamos iš paskirstytojo pelno?

Atnaujinimo data: 2013-07-13
Registracijos numeris   KD-1363   Apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas iš...

Kuriai klasei pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos pajamos iš paskirstytojo pelno?

Atnaujinimo data: 2012-07-10
Registracijos numeris   KD-1331   Nuo 2012 m. rugsėjo 1 dienos pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką A klasės pajamoms...