« Grįžti

Ar gyventojo, kuris yra vieneto dalyvis, pinigais ar natūra atsiimti įnašai laikomi jo pajamomis ar dividendais ?

Atnaujinimo data: 2015-07-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.5] Dividendai, pajamos iš paskirstytojo pelno
Registracijos numeris   KD-1335

Pagal GPMĮ 2 str. 14 dalį gyventojo, esančio vieneto dalyviu (akcininko, pajininko, nario) pinigais ar turtu atsiimti įnašai nelaikomi jo pajamomis (nauda). Todėl, sumažinus vieneto įstatinį kapitalą, kuris nebuvo didinamas iš vieneto pelno ar rezervų, gyventojui išmokama išmoka (pinigais ar turtu) nepriskiriama dividendams.

Pavyzdys

2012 m. įkurtos UAB įstatinis kapitalas buvo 50 000 Lt (nuo 2015-01-01 - 14 481 Eur) . Iki 2015 m. jis nebuvo didinamas. 2015 m. akcininkų sprendimu įstatinis kapitalas sumažintas iki 3 000 Eur akcininkams V. ir Z. išmokėta po 5 740 Eur. Šios išmokos nepriskiriamos dividendams, o laikomos akcininkų V. ir Z. atsiimtais įnašais.

 

Jeigu pelno skirstymo metu ar mažinant vieneto įstatinį kapitalą vieneto dalyvis gauna turtą, jo pajamomis iš paskirstytojo pelno laikoma gauto turto tikroji rinkos kaina tą dieną, kai to turto nuosavybės teisė buvo perleista dalyviui.

Pavyzdys

Žemės ūkio bendrovių įstatymo 17 straipsnyje nustatyta, kad bendrovės narių susirinkimui nutarus, jei pajininkai pageidauja, dividendai gali būti mokami turtu. Vadinasi, jei žemės ūkio bendrovė tokiu būdu perleistų turtą pajininkams, tai pajininko pajamomis iš paskirstytojo pelno būtų laikoma gauto turto tikroji rinkos kaina nuosavybės teisės į jį įgijimo dieną.

Gyventojui žemės ūkio bendrovė dividendus išmokėjo turtu – perleido sandėlį. Balansinė sandėlio vertė 100 Eur, tačiau jo rinkos vertė (atsižvelgus į sandėlio techninės inventorizacijos bylą ar (ir) kitus duomenis) yra 2 000 Eur. Šiuo atveju laikoma, kad gyventojas gavo 2 000 Eur  dividendų.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 12 str.