« Grįžti

Ar išmokos, gautos mažinant vieneto įstatinį kapitalą, laikomos dividendais?

Atnaujinimo data: 2015-07-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.5] Dividendai, pajamos iš paskirstytojo pelno
Registracijos numeris   KD-1333

Dividendais laikomos ir skirstant vieneto pelną ar mažinant vieneto įstatinį kapitalą, sudarytą ne iš vieneto dalyvių įnašų, vieneto dalyvio gautos lėšos ir (arba) vieneto dalyviui perleisto turto tikroji rinkos kaina to turto nuosavybės teisės perleidimo vieneto dalyviui dieną.

Jeigu įstatinis kapitalas buvo didintas iš vieneto pelno ar rezervų ir vėliau mažinamas, tai laikoma, kad pirmiausia dalyviams išmokama ta įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo sudaryta ne iš vieneto dalyvių įnašų, bet didinant įstatinį kapitalą iš pelno ar rezervų. Tokios dalyviams išmokamos sumos priskiriamos dividendams.

Pavyzdžiai

UAB XX įstatinis kapitalas 2014 metais buvo 12 000 Lt (nuo 2015-01-01 3 475 Eur). 2015 metais bendrovės akcininkai, skirstant 2014 metų uždirbtą pelną, priėmė sprendimą nukreipti pelną į rezervus, o vėliau iš rezervų padidinti įstatinį kapitalą iki 30 000 Eur. 2016 metais UAB XX numato sumažinti savo įstatinį kapitalą iki 17 000 Eur ir bendrovės akcininkams, vieneto dalyviams XX ir YY, numato išmokėti po 6 500 Eur. Vadinasi įstatinis kapitalas buvo padidintas 26 525 Eur suma (30 000 – 3475); akcininkams išmokėti skirta suma sudarys 13 000 Eur (30 000 – 17 000), t.y. gyventojams išmokėtos  išmokos bus laikomos jų pajamomis iš paskirstytojo pelno (dividendais.

2. UAB YY įstatinis kapitalas 2014 m. buvo sudarytas iš akcininkų įnašų 50 000 Lt (nuo 2015-01-01 – 14 481 Eur), o 2015 m. iš pelno ir rezervų padidintas iki 30 000 Eur. Padidinimo suma 15 519 Eur (30 000 – 14 481). 2016 m. bendrovė numato sumažinti įstatinį kapitalą iki 3 000 Eur ir dviem akcininkams numato išmokėti po 13 500 Eur ((30 000 – 3 000) / 2). Bus laikoma, kad pirmiausia bus išmokėta iš pelno ir rezervų padidintoji įstatinio kapitalo dalis – 15 519 Eur, kiekvienam akcininkui numatoma išmokėti 7759,50 Eur sumą (15 519/2), kuri priskiriama dividendams ir likusi dalis kiekvienam akcininkui po 5 740,50 Eur – įnašai, kurie gyventojo pajamoms nepriskiriami.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 12 str.