Kuriai klasei pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos pajamos iš paskirstytojo pelno?

Atnaujinimo data: 2012-07-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.5] Dividendai, pajamos iš paskirstytojo pelno
Registracijos numeris   KD-1331

 

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 dienos pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką A klasės pajamoms priskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo – mažosios bendrijos nario iš bendrijos gautos pajamos. Taip nenuolatinių Lietuvos gyventojų – individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių iš įmonių ar bendrijų gaunamos pajamos.

Iš Lietuvos vieneto gyventojo gautos pajamos – dividendai priskiriami A klasės pajamoms.

Mokesčius išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs išmokas iš paskirstytojo pelno (dividendus), pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, apskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą:

– iki to paties mėnesio 15 dienos, kai dividendai išmokėti iki to mėnesio 15 dienos,

– iki to paties mėnesio paskutinės dienos,  kai dividendai išmokėti po to mėnesio 15 dienos.

Nuolatinių Lietuvos gyventojų iš užsienio valstybių gautos pajamos taip pat pajamos, gaunamos iš mažosios bendrijos, individualios įmonės ir ūkinės bendrijos priskiriamos B klasės pajamoms, t. y. pajamoms nuo kurių gyventojų pajamų mokestį turi sumokėti patys nuolatiniai Lietuvos gyventojai pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės 1 d.

Teisės aktai
LRS  GPM įstatymo 22 str.