« Grįžti

Kurios pajamos laikomos pajamomis iš paskirstytojo pelno?

Atnaujinimo data: 2015-07-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.5] Dividendai, pajamos iš paskirstytojo pelno
Registracijos numeris   KD-1329

Pajamomis iš paskirstytojo pelno laikomi:

1. Dividendai. Dividendai yra akcininkui (vieneto dalyviui) paskirta pelno dalis, proporcinga jo turimų vieneto akcijų (dalių, pajų) nominaliai vertei. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dieną buvo bendrovės akcininkai, t.y. vieneto dalyviai. Dividendais laikomos ne tik pinigais išmokėtos sumos, bet ir bet kokios kitos lėšos ar turtas.

2. Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos iš šio vieneto, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamų iš šio vieneto dalį, priskiriamą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Pavyzdys

Individualios įmonės savininkas, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus dalį pajamų, gautų iš savo įmonės priskyrė su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, kurios apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, atėmus iš šių pajamų taikytiną metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – MNPD). Šios pajamos nepriskiriamos pajamoms iš paskirstytojo pelno.

Likusią dalį pajamų iš šio vieneto individualios įmonės savininkas priskyrė pajamoms iš paskirstytojo pelno, kurias deklaravo ir apmokestino pagal GPMĮ 6 str. 1 dalies nuostatas taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

 

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 12 str.