« Grįžti

Ar apmokestinamos vardinės dovanos?

Atnaujinimo data: 2016-01-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.6] Dovanos
Registracijos numeris   KD-1285

 

Vardinė dovana dovana, teikiama gyventojui išskirtine proga (už ypatingai svarbių užduočių įvykdymą, nuopelnus tarnyboje).

Įstatymų, kuriuose numatytas apdovanojimas vardinėmis dovanomis, pagrindu gyventojams padovanotos vardinės dovanos neapmokestinamos.

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą vidaus tarnybos sistemos pareigūnas (statutinis valstybės tarnautojas, kurio tarnybą reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu nustatyta tvarka buvo apdovanotas vardine dovana.

Už pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pasižymėjimą tarnyboje prokuroras paskatintas vardine dovana, neviršijančia Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatyme nustatyto dydžio.

Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka apdovanojo vardine dovana.

Šios vardinės dovanos priskiriamos apdovanotų gyventojų neapmokestinamosioms pajamoms.