« Grįžti

Ar reikia teikti FR0711 formą, jeigu individualios įmonės savininkas įneša daugiau kaip 15 000 eurų tikslines įmokas?

Atnaujinimo data: 2020-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.7] Paskolos, atskaitingų asmenų įsiskolinimas, dalyvių įmokos...
Registracijos numeris   KD-9040

Juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas, kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų. Kadangi individualios įmonės savininkas ir yra jos dalyvis, tai apie įmokas, kurios yra lygios ar didesnės kaip 15 000 eurų informacija teikiama užpildant FR0711 deklaracijos formos FR0711E priedą.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-10-29 įsakymas Nr. VA-172 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE FIZINIAMS ASMENIMS SUTEIKTAS, JŲ GRĄŽINTAS, IŠ FIZINIŲ ASMENŲ GAUTAS IR JIEMS GRĄŽINTAS PASKOLAS FR0711 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D PILDYMO BEI TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", I d. 4 ir 5 p.