« Grįžti

Ar SAF-T rinkmenoje turi būti pateikiami mokesčių mokėtojo nuolatinės buveinės ar filialo užsienio valstybėje apskaitos duomenys?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-9069

Kadangi Lietuvos juridinio asmens nuolatinė buveinė ir filialas užsienio valstybėje nėra atskiras juridinis asmuo, SAF-T rinkmenoje Lietuvos juridinis vienetas turi pateikti visus savo apskaitos sistemoje kaupiamus įrašus, įskaitant ir apskaitytus įrašus, susijusius su nuolatine buveine bei filialu. Įrašai pateikiami tokiu detalumu, kokiu yra kaupiami Lietuvos mokesčių mokėtojo apskaitos sistemoje.