« Grįžti

Ar SAF-T rinkmenos 4.3. „Mokėjimai“ dalyje turi būti pateikiami mokėjimai ne tik pirkėjams / tiekėjams?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-9080

Elementų grupėje 4.3. „Mokėjimai" pateikiami visi per rinkmenos laikotarpį įmonės apskaityti atlikti / gauti mokėjimai, t.y. ne tik tarpusavio atsiskaitymai su tiekėjais / pirkėjais, bet ir visi kiti mokėjimai,pavyzdžiui, darbuotojams, vidiniai mokėjimai tarp mokesčių mokėtojo banko sąskaitų, bankų nurašyti mokesčiai ir kt.