« Grįžti

Ar yra apmokestinama visa dovanų suma (vertė), kai gyventojas iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, brolių, seserų ir vaikaičių) gauna didesnės kaip 2500 eurų vertės dovanų?

Atnaujinimo data: 2018-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.6] Dovanos
Registracijos numeris   KD-6611

 

Kai  per mokestinį laikotarpį gyventojas iš kitų gyventojų gauna dovanų, kurių vertė yra didesnė kaip 2500 eurų, tai iš tokių dovanų bendros vertės atimama dovanų vertė lygi 2500 eurų per mokestinį laikotarpį, o likusi dovanų suma (vertė) yra apmokestinama iki 2018-12-31 15 proc. pajamų mokesčio tarifu. Nuo 2019-01-01 15 proc. ar 20 proc. (priklausomai nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų dydžio) pajamų mokesčio tarifu.

Pajamų mokesčio tarifų lentelę rasite čia.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str., 17 str. 1 d. 26 p.