Į kokias pajamas atsižvelgiama, nustatant mokesčių mokėtojo pareigą teikti SAF-T rinkmeną?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9055

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 699 atsižvelgiama į mokesčių mokėtojo atitinkamų finansinių metų grynasias pardavimo pajamas (pardavus prekes ir paslaugas uždirbtos pajamos, iš kurių atimtos grąžintų prekių pardavimo, nukainojimo, nuolaidų sumos), t.y. pajamas, nurodomas pelno (nuostolių) ataskaitos pardavimų pajamų straipsnyje (1 laukelis).

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 699 DĖL APSKAITOS DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO STANDARTINĖJE APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO