« Grįžti

Kaip įvertinamos natūra gautos dovanos?

Atnaujinimo data: 2016-01-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.6] Dovanos
Registracijos numeris   KD-1298

 

Dovana įvertinama pagal tikrąją rinkos kainą dovanų gavimo metu tokiais atvejais:

1. kai dovana įteikta ilgalaikiu turtu, nurodytu Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje (pavyzdžiui, nekilnojamuoju daiktu);

2. kai dovana įteikta turtu, kurią gamina ir / ar parduoda dovanos davėjas;

3. kai dovanos davėjo patirtos išlaidos neatspindi jo tikrosios rinkos kainos.

Tikroji rinkos kaina − tai suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaityti nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimai. Natūra teikiamo prizo, laimėjimo ar dovanos apskaičiuota tikroji rinkos kaina turi būti lygi tokio paties tuo pat metu perkamo ir parduodamo daikto kainai, dėl kurios susitartų nepriklausomi asmenys (pirkėjas ir pardavėjas).

Lietuvos įmonė iš susijusio asmens − televizorius gaminančios įmonės įsigijo televizorių, už kurį sumokėjo 500 Eur ir kurį kaip dovaną įteikė darbuotojui. Įprasta televizoriaus pardavimo kaina − 550 Eur. Kadangi įmonės patirtos išlaidos neatspindi dovanos tikrosios rinkos kainos, ji įvertinama tikrąja rinkos kaina. Gyventojo pajamomis pripažįstama 550 Eur suma.