« Grįžti

Kaip mokesčių mokėtojai gali pasitikrinti savo sugeneruotų SAF-T rinkmenų korektiškumą?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9057

Mokesčių mokėtojai išbandyti savo sugeneruotų SAF-T rinkmenų atitikimą SAF-T XML struktūros aprašui bei peržiūrėti techninių testų, vykdomų su rinkmena, rezultatus gali i.SAF-T posistemio vertinimo aplinkoje. Norint įkelti rinkmenas į i.SAF-T vertinimo aplinką, vartotojas turi turėti mokesčių mokėtojo vadovo jam suteiktą rolę „i.SAF-T rinkmenų teikimas vertinimo aplinkoje".

Prisijungus prie i.SAF-T, atidaromas pagrindinis i.SAF-T langas, kuriame audito atvejai atvaizduojami tik tuo atveju, kai atliekami mokesčių mokėtojo kontrolės veiksmai. Norint įeiti į i.SAF-T vertinimo aplinką, spaudžiamas aplinkos keitimo mygtukas „Eiti į i.SAF-T vertinimo aplinką" lango dešinėje. 

Įėjus į vertinimo aplinką, rodomas testinis mokesčių mokėtojo audito atvejis, į kurį įėjus per aktyvią Atvejo ID nuorodą, galima įkelti SAF-T rinkmenas pasitikrinimui. Svarbu, kad keliamos rinkmenos antraštės dalyje nurodomas registracijos numeris (RegistrationNumber) sutaptų su mokesčių mokėtojo, į kurio atvejį keliama rinkena, kodu. Plačiau apie SAF-T rinkmenų teikimą galima perskaityti naudotojo instrukcijoje arba peržiūrėti vedlyje, įkeltuose VMI internetiniame puslapyje https://imas.vmi.lt/isaf/dynamicPage/aboutIsaft.

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 699 DĖL APSKAITOS DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO STANDARTINĖJE APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO