Kas yra dovana ir kokiu momentu dovana priskiriama pajamoms?

Atnaujinimo data: 2016-01-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.6] Dovanos
Registracijos numeris   KD-1288

 

Dovana − tai dovanotojo (juridinio ar fizinio asmens) neatlygintinai apdovanotojo nuosavybėn perduotas turtas (nekilnojamasis ar kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.465 straipsnio 1 dalį dovana laikoma ir turtinės teisės (reikalavimo) kitai šaliai (apdovanotajam) neatlygintinis perdavimas, taip pat apdovanotojo atleidimas nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiam asmeniui.

Jei dovana priskiriama pajamoms, mokestį nuo kurių išskaičiuoti privalo ją teikiantis asmuo (pavyzdžiui, kai dovaną išmoka Lietuvos įmonė) – dovanos gavimo momentu laikomas dovanos (pinigais ar natūra) įteikimas.

Jei dovana priskiriama pajamoms, mokestį nuo kurių sumokėti privalo pats gyventojas, jos gavimo momentu laikoma data, kai ji faktiškai gaunama.