Kokie duomenys pateikiami 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“ dalies elementuose 2.10.1.8.1.17. „Nusidėvėjimo suma“ ir 2.10.1.8.1.20. „Bendra nusidėvėjimo suma“?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-9062

Elemente 2.10.1.8.1.17. „Nusidėvėjimo suma" nurodoma ilgalaikiam turtui faktiškai per rinkmenos laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo suma, taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą. Elemente 2.10.1.8.1.20.

Bendra nusidėvėjimo suma" nurodoma turto nusidėvėjimo suma, apskaičiuota nuo turto įvedimo į eksploataciją datos iki rinkmenos laikotarpio pabaigos, taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą.