Kokiu atveju, įkėlus SAF-T rinkmeną, testų rezultatuose pateikiami dublių testų (su kategorija DUBL) pranešimai?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9093

i.SAF-T posistemyje dublių testų pranešimai pateikiami, kai vienos ar kelių SAF-T rinkmenos dalių lygiu yra nustatomi pasikartojantys įrašai. Pavyzdžiui, pagal SAF-T rinkmenos skaidymo taisykles teikiant skaidytą rinkmeną, kiekviename iš failų yra teikiama pagrindinės duomenų bylos informacija, kuri gali kartotis. Šie testų pranešimai yra informacinio pobūdžio, t.y. skirti informuoti, kad faile arba keliuose failuose buvo nustatyti neunikalūs (besidubliuojantys) įrašai ir kad i.SAF-T posistemyje bus įrašomas ir atvaizduojamas tik vienas paskutinis įrašas. Dublių testų pranešimai neriboja SAF-T pateikimo kontrolės veiksmo metu.

Įrašų dubliai nustatomi pagal keletos įrašo elementų kombinaciją. Visų įrašų unikalumo nustatymo taisyklės aprašytos SAF-T XML struktūros aprašo specifikacijos, skelbiamos VMI internetiniame puslapyje https://www.vmi.lt/cms/saf-t, 3 skyriuje.