« Grįžti

Kokiu būdu pildoma pagrindinės duomenų bylos elementų grupė 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“, kai rinkmena skaidoma laikotarpiais?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-9066

Tokiu atveju rekomenduojama informaciją apie ilgalaikį turtą teikti apibendrintą už visą rinkmenos laikotarpį, pakartojant tą pačią informaciją kiekvienoje rinkmenos dalyje. Pavyzdžiui, jei SAF-T rinkmena teikiama už 2018 m., skaidyta mėnesiais, tuomet ilgalaikio turto informacija 2.10. dalyje teikiama už 2018 m. kiekvienoje skaidytoje dalyje.