« Grįžti

Kokiu būdu teikiama pagal duomenų turinį skaidyta SAF-T rinkmena, jei rinkmenos laikotarpiu apskaitoje nebuvo apskaityta vienos ar kelių dalių informacijos?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9058

Tuo atveju, kai laikotarpiu, už kurį teikiama SAF-T rinkmena, mokesčių mokėtojo apskaitoje nebuvo įrašų vienoje ar keliose SAF-T rinkmenos dalyse, tuomet ši /šios rinkmenos dalys gali būti neteikiamos. Pavyzdžiui, jei rinkmenos laikotarpiu mokesčių mokėtojas neapskaitė atsargų ir ilgalaikio turto likučių bei ūkinių operacijų, tuomet jis gali neteikti „MG" ir „AS" tipo rinkmenos dalių, įkeliant tik tas dalis, kuriose apskaitė ūkines operacijas, pavyzdžiui, „GL", „SI", „PI" ir „PA".

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 699 DĖL APSKAITOS DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO STANDARTINĖJE APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO