Koks ilgalaikio turto ūkinės operacijos tipas turi būti pasirenkamas, teikiant ilgalaikio turto pardavimo ūkines operacijas SAF-T rinkmenos 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto“ dalyje?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-9085

SAF-T rinkmenos 4.5. dalyje pateikiamos ūkinės operacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu, t.y. pasikeitimais didžiosios knygos 1 klasėje. Tuo atveju, kai teikiama informacija apie ilgalaikio turto pardavimą, rekomenduojama elemente 4.5.2.3. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas" (AssetTransactionType) nurodyti reikšmę „NUR".