« Grįžti

Kuriuo būdu mokesčių mokėtojai gali pateikti paklausimus VMI?

Atnaujinimo data: 2020-01-08
Ši informacija skelbiama:
[1.12.2] Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir...
Registracijos numeris   KD-2341

Paklausimus mokesčių mokėtojai gali pateikti tokiais būdais:

1. raštu:

1.1. per Mano VMI;

1.2. užsienio paklausėjas užpildo elektroninę paklausimo formą anglų kalba VMI interneto svetainės skyrelyje, skirtame klausimams pateikti. Užsienio paklausėjai paklausimą gali pateikti ir šių taisyklių 1.3–1.4 papunkčiuose nustatytais būdais;

1.3. paštu (per pašto paslaugų teikėjus);

1.4. įteikiamas atvykus į VMI prie FM arba AVMI;

2. žodžiu:

2.1. paskambinę konsultavimo telefonu 1882 arba +370 5 260 5060;

2.2. atvykus į AVMI;

2.3. seminarų metu, šių taisyklių IV skyriuje „Seminarų organizavimas" nustatyta tvarka;

3. pokalbio internetu metu, pateikiant užklausą VMI konsultuojamų klausimų temomis.

 

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2007-10-09 įsakymas Nr. VA-66 „DĖL KONSULTACIJŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  MAĮ 37 str.