Ar išmokant išmoką pasibaigus gyvybės draudimo sutarties terminui, ar įvykus draudiminiam įvykiui ir nustatant gyvybės draudimo išmokos dalį, lygią gyvybės draudimo įmokoms, įskaitomos ne paties gyventojo, o kitų asmenų lėšomis sumokėtos gyvybės draudimo įmokos?

Atnaujinimo data: 2013-04-12
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.7.1.1] Bendrosios apmokestinimo nuostatos
Registracijos numeris   KD-837

 

Į sumokėtą draudimo įmokų sumą įskaitomos ne tik paties gyventojo pagal gyvybės draudimo sutartį sumokėtos įmokos, bet ir kitų asmenų (pvz., darbdavio, šeimos nario ar kito gyventojo) lėšomis sumokėtos sumos.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str.
LRS  GPMĮ 17 str.1 d. 9-12 p.