« Grįžti

Kaip nustatoma sumokėta įmokų suma pasibaigus sutarties terminui ar nutraukus sutartį, jeigu sutarties galiojimo metu buvo grąžinta dalis įmokų?

Atnaujinimo data: 2013-04-12
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.7.1.1] Bendrosios apmokestinimo nuostatos
Registracijos numeris   KD-857

 

Tuo atveju, kai iš dalies nutraukus gyvybės draudimo sutartį gyventojui grąžinamos pagal tą sutartį sumokėtos gyvybės draudimo įmokos (t. y. grąžinama mažiau draudimo įmokų nei būtų grąžinama visiškai nutraukus sutartį, o po įmokų grąžinimo sutartis lieka galioti), tos išmokos apmokestinamos taikant tas pačias taisykles, kaip ir apmokestinant išmokas, kurios mokamos visiškai nutraukus sutartį.

Kai pagal iš dalies nutrauktą gyvybės draudimo sutartį yra grąžinamos draudimo įmokos, o draudimo sutartis lieka galioti, nustatant sumokėtų įmokų sumą sutarties pabaigos ar nutraukimo atveju, pajamų mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į jau apmokestintų grąžintų įmokų sumas, t. y. apmokestintų grąžintų įmokų sumos atimamos iš sumokėtų įmokų sumos.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 8 -12 p.