« Grįžti

Gyvybės draudimo išmokų pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas nuo 2003-01-01, nuo 2003-01-01 iki 2012-12-31, ir sudarytas nuo 2013-01-01 apmokestinimas

Atnaujinimo data: 2016-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.7.1.2] Gyvybės draudimo išmokų apmokestinimas nuo 2009-01-01
Registracijos numeris   KD-6709

 

Nuo 2017 metų GPMĮ 17 str. 1 dalies 9, 91 ir 10 punktuose nustatytos lengvatos taikomos (t. y. draudimo išmokos neapmokestinamos GPM), jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu), taip pat jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Gyvybės draudimo išmokų pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas nuo 2003-01-01, nuo 2003-01-01 iki 2012-12-31, ir sudarytas nuo 2013-01-01 apmokestinimas

 

Sutartis sudaryta

Sutarties terminas

Gyvybės draudimo išmokų gavimo atvejai

 

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS(GPM)

 

GPMĮ

straipsnis

Nuo išmokų dalies lygios įmokų daliai, kuriai nebuvo taikyta lengvata

 

 

Nuo išmokų dalies, kurią sudaro įmokų dalis, kuriai buvo taikyta GPM lengvata ar nuo tos išmokų dalies, kurią sudaro juridinio asmens gyventojo naudai sumokėtos įmokos

 

 

 

Nuo išmokų dalies, kuri viršija sumokėtas įmokas

 

 

Šios nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2012 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas

 

Gyvybės draudimo sutartis sudaryta nuo 2003-01-01 iki 2012-12-31

 

 

Ne trumpesnis kaip 5 metai

 

Jei pasibaigia sutarties terminas arba sutartis nutraukiama praėjus 5 metams ir jei

išmokų gavėjas (išmokų gavimo momentu):

 

-yra sulaukęs 55 metų, arba

 

- jam nustatytas 0-25 ar 30-40 darbingumo lygis, arba

 

- yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

17 str.1d. 9 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 str.1 d. 12 p.

 

 

 

Šios nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2013 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas

Gyvybės draudimo sutartis sudaryta nuo 2013-01-01

 

 

 

Jei pasibaigia sutarties terminas arba sutartis nutraukiama praėjus 5 metams ir jei

išmokų gavėjui:

 

-iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme yra likę ne daugiau kaip 5 metai, arba

 

- nustatytas 0-25 ar 30-40 darbingumo lygis, arba

 

- išmokų gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

17 str.1d. 91 p.

 

Gyvybės draudimo sutartis sudaryta nuo 2003-01-01

Ne trumpesnis kaip 10metų

Sutarties termino pasibaigimas, sutartis nutraukiama praėjus 10 metų nuo jos sudarymo

0%

15%

0%

17 str.1 d.11,12 p.

Jei i š mokos gavėjas jaunesnis nei 26 m.

0 %

0%

0%

17 str. 1 d. 10 p.

Sutartis nutraukiama nepraėjus 10 metų

0 %

15%

15%

17 str. 1 d.12 p.

Trumpesnis kaip 10 metų

Sutartis nutraukiama arba pasibaigia sutarties terminas

0 %

15%

15%

17 str.1 d. 12 p., jei neatitinka 17 str. 1 d. 9 p. nurodytų reikalavimų

Pagal gyvybės draudimo sutartis, kurios sudarytos po 2004 m. balandžio 30 d. iki 2009 m. sausio 1 d. ir kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus sutarties galiojimo terminui, taip pat nutraukus tokias sutartis gyventojui mokamos sumos, jeigu pagal tas sutartis įmokas mokėjo tik gyventojai ir jos nebuvo atimamos iš pajamų Gyventojų pajamų mokesčio nustatyta tvarka, visa išmokų suma neapmokestinama – 0 %

 

 Išmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, mokamos apdraustojo mirties, sveikatos sužalojimo ar ligos atveju, yra neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str., 17 str. 1 d. 9-12 p.